Bakker Travel

Privacy
 

Bakker Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Bakker Travel verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Bakker Travel worden verstrekt via applicaties van Bakker Travel of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Travel, neem dan contact op via een E-Mail naar info@bakkertravel.nl 

Cookies 

Bakker Travel maakt soms gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan een van de applicaties van Bakker Travel. Bakker Travel gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van Bakker Travel wordt verminderd, danwel dat applicaties van Bakker Travel geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.